Go to Top

Varmvatten/Hetvatten

Vi hyr ut varmvattenpannor
Varmvattenpanna finns hos oss
SP61-VV – 200 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container


Hyra panna
Varmvatten panna hyrs ut
SP60-VV – 230 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container


Hyra panna
Finns hos oss för uthyrning
SP58-VV – 3400 kW

Varmvattenpanna 6bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

3-stegs oljebrännare

20-fots HC container


SP52-VV – 580 kW

Varmvattenpanna 6bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container


SP51-VV – 230 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container


SP49-EL – 50 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl


SP48-EL – 50 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl


SP47-VV – 390 kW

Varmvattenpanna 6bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container


SP46-EL – 150 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

10-fots container


SP45-VV – 450 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container


SP42-VV – 1500 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container


SP39-VV – 2500 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

25-fots isolerad special-container


SP38-VV – 1320 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container


SP37-VV – 5000 kW

Varmvattenpanna 16bar/110C

Helmodulerande oljebrännare

Specialcontainer (LxBxH = 8 x 3.5 x 3.6)


SP36-VV – 510 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

Dieseltank 2000 L


SP35-VV – 290 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

10-fots container


SP33-VV – 140 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

6-fots container


SP32-VV – 85 kW

Varmvattenpanna 4bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

1-stegs oljebrännare

6-fots container


SP31-VV – 2500 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

Helmodulerande gasbrännare

25-fots isolerad special-container


SP30-VV – 1020 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots isolerad container


SP29-EL – 150 kW

El-varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

10-fots container


SP28-VV – 1070 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container


SP22-VV – 870 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container


SP19-VV – 750 kW

Varmvattenpanna 6bar/110C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

Dieseltank 2000 L


SP16-VV – 230kW + 200kW

Varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container

Dieseltank 2000 L

Varmvattenberedare 1000 L


SP4-VV – 750 kW

Varmvattenpanna 3bar/100C

Cirk. pump & expansionskärl

2-stegs oljebrännare

20-fots container